REGULAMIN I OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRALNICZYCH
INFORMACJA DLA KLIENTÓW

Przed zleceniem usługi pralniczej prosimy Państwa o zapoznanie się z poniższymi ogólnymi warunkami świadczenia usług, które są częścią umowy o wykonanie usługi przez pralnię.

1. Pralnia przyjmuje do czyszczenia lub prania wyłącznie rzeczy (to jest: ubrania, pościel, ręczniki, obrusy, dywany, koce, itp.) posiadające oznakowanie fabryczne, wskazujące na sposób prania. Przedmioty nie posiadającą wyżej wymienionego oznakowania przyjmujemy wyłącznie na odpowiedzialność Klienta.
2. Termin wykonania usługi jest ustalany indywidualnie z Klientem.
3. Opłatę za usługę pobieramy przed wykonaniem usługi.
4. Prosimy o dokładne opróżnienie zawartości wszystkich kieszeni oraz usunięcie ozdób, gdyż nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w rzeczach przekazanych do prania lub czyszczenia.
5. Prosimy o wskazanie plam, ich pochodzenia, wszelkich uszkodzeń (rozpruć, pęknięć, miejsc przetartych).
6.Przyjmowane do pralni przedmioty będą prane zgodnie ze wskazówkami na wszywce informacyjnej producenta dotyczącej sposobu prania. Pralnia ma prawo odmówić wykonania usługi dotyczącej wyrobu nie posiadającego wszywki informacyjnej producenta.
7. Informujemy Państwa, że:
a) rzeczy mocno zabrudzone oraz niektóre plamy mogą się nie doczyścić;
b) obszycia ze sztucznej skóry (skaju) mogą zesztywnieć i popękać;
c) w miejscach uszkodzonych przez insekty, po wykonaniu usługi pojawiają się widoczne dziurki,
d) w miejscach narażonych na intensywne tarcie w trakcie użytkowania, po praniu mogą pojawić się przetarcia (rozdarcia) oraz zmiana koloru;
e) barwniki o niskiej jakości stosowane w oddawanym rzeczach mogą spowodować miejscowe zanikanie koloru, zmianę koloru lub całkowite rozjaśnienie barwy odzieży.
f) dywany i chodniki po czyszczeniu mogą stracić sztywność;
7. Rzeczy wydajemy po okazaniu otrzymanego od nas paragonu fiskalnego; w przypadku jego zagubienia, rzeczy możemy wydać jedynie po uzyskaniu danych osobowych Klienta na podstawie dowodu tożsamości ze zdjęciem.
8. Rzeczy za którą Klient otrzymuje pełne odszkodowanie, pozostają w pralni.
9. Pracownicy pralni będą w kontakcie telefonicznym z Państwem na wypadek potrzeby pilnej konsultacji co do wykonania usługi.
10. Informujemy Państwa, że czyszczenie lub pranie wszelkich wyrobów nie powoduje odnowienia oddanej rzeczy do jego stanu pierwotnego, lecz wyłącznie odświeżenie jego wyglądu.
11. Zgodnie z art. 471 i art. 472 K C, pralnia zobowiązana jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które pralnia odpowiedzialności nie ponosi. Odpowiedzialność pralni obejmuje niezachowanie należytej staranności przy wykonywaniu usług

INFORMUJEMY PAŃSTWA, ŻE W RAZIE NIEZADOWOLENIA Z USŁUGI, PRALNIA SZOPIK ZWRÓCI PIENIĄDZE ZA WYKONANĄ USŁUGĘ, WARUNKIEM JEST WYPEŁNIENIE FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

klamerki